ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559 แพยางพารา แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ข่าวประจำแผนก

ทัศนศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวสมัครงานบริษัทมิชชิลิน ปวส./ป.ตรี งานฝ่ายผลิตเป็น QG และ QC (ปวส.รับสมัครที่โรงงาน ส่วนวุฒิ ปฺ.ตรีจะรับผ่าน ส่วนกลางที่ กทม.)

บริษัทคอมพรีท ออโต้ รับเบอร์ (ชลบุรี) รับพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน สนใจ โทร 0863666451 คุณรัชนีย์/สิริวรรณ